Menu

Úvodní slovo

Vážení předsedové výborů, členové výborů, předsedové společenství, pověření vlastníci, všichni, kdož pracujete ve prospěch bytového domu. Tento Ezin speciál je věnován problematice stanov společenství vlastníků. Současný stav v ČR je mezi společenstvími následující:

  • Společenství má přijato stanovy dle NOZ (nový občanský zákoník), informace o tom byla úspěšně vložena do rejstříku společenství vlastníků jednotek na příslušném rejstříkovém soudu.
  • Společenství má přijato stanovy dle NOZ a pokouší se tuto skutečnost pomocí „inteligentního“ formuláře sdělit rejstříku.
  • Společenství má tzv. „vzorové“ stanovy dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., které přijalo na shromáždění za své. Tyto stanovy jsou již od 1. 1. 2014 v některých ustanoveních neplatné, neboť odporují ustanovením NOZ.
  • Společenství má „vzorové“ stanovy, které nepřijalo na shromáždění za své. Tyto stanovy jsou neplatné, tj. společenství funguje samospádem bez právního základu. Co to přinese, se ukáže při prvním skutečném problému.
  • Jiný stav – bytový dům funguje jako občanské sdružení, s.r.o. Opět jen do prvního skutečného problému.

Cílem Pro náš dům, z. s., je pomoci dosáhnout stavu, kdy společenství bude mít veškeré svoje záležitosti v souladu s aktuálně platnou legislativou a nebude tak ohroženo jak ze strany státu sankcemi, tak ze strany vlastníků neplněním povinností, či podáváním žalob.

V dalších článcích se dočtete o možnostech uvedení vašich stanov do souladu s NOZ. Dále vás chceme upozornit na podzimní právní semináře, které budou pokračováním seminářů z let 2013 a 2014. Zde bude prostor pro podrobné sdělení všech dopadů NOZ pro společenství, stejně jako prostor na vaše dotazy z praktického života.

 

Termíny a místa seminářů NOZ podzim 2015:

21. 10. 2015

22. 10. 2015

11. 11. 2015

12. 11. 2015

19. 11. 2015

20. 11. 2015

 

 

Brno

Ostrava

Plzeň

České Budějovice

Pardubice

Praha