Menu

Na poslední chvíli nebo v klidu?

 

Jednou z typicky českých vlastností je nechávat řešení problémů a povinností na poslední chvíli. V souvislosti s povinnostmi společenství vlastníků se jedná zejména o sjednocení názvu společenství vlastníků s požadavkem zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, nebo jak se již vžilo lidově, nového občanského zákoníku (NOZ). Ten dává lhůtu na sjednocení názvu do 31. 12. 2015! Zdá se tedy, že společenství, která dosud změnu neprovedla, mají dostatek času. Opak je však pravdou. Protože, to máte …

  • vytvořit (koupit) nové stanovy,
  • dát je všem vlastníkům předem k posouzení,
  • shromáždit všechny připomínky od vlastníků, posoudit, zda jsou v souladu s legislativou a zapracovat je do stanov,
  • objednat v dostatečném časovém předstihu notáře, který musí ověřit správnost schválení nových stanov na shromáždění,
  • v dostatečném časovém předstihu poslat notáři stanovy k přečtení,
  • poslat pozvánku na shromáždění včetně podkladů (text stanov, které se budou schvalovat bez dalších připomínek na shromáždění),
  • úspěšně schválit nové stanovy obsahující správný název společenství jako bod č. 1 programu shromáždění,
  • vytvořit zápis ze shromáždění a zaslat všem vlastníkům,
  • podat návrh na změnu do rejstříku společenství vlastníků jednotek na krajském obchodním soudu.

A to vše za necelých 8 měsíců, které obsahují období dovolených, státních svátků, Vánoc a konce roku. V období, kdy se o totéž budou pokoušet nejméně tisíce dalších uvědomělých společenství vlastníků, neboť ti neuvědomělí buď o NOZu ještě neslyšeli, nebo čekají až na vyzvání a pokutu od obchodního soudu.

Zde je třeba říci, že je rozumné dát vlastníkům na přečtení a posouzení nových stanov 1-2 měsíce. A hlavně, najít notáře, který bude mít na daný termín volno a bude ochoten (byť to není jeho povinností) předem si prohlédnout stanovy, které budete schvalovat, aby se ujistil, že jsou v souladu s platnou legislativou.

Nové stanovy přijmete podle hlasovacího poměru, který máte uvedený v současných stanovách. Okamžikem schválení nových stanov již podle nich pokračujete při schvalování bodů následujících. Proto doporučujeme, i na základě zkušeností vašich kolegů, kteří již mají přijetí nových stanov za sebou, přijmout nové stanovy jako první bod shromáždění. V mnoha případech tento postup umožnil společenství schválit např. opravu výtahu, kterou by podle původních stanov neschválilo.

A kde získáte nové stanovy napsané plně v souladu s aktuálně platnou legislativou za nejnižší cenu v ČR? Jednoduše buď na www.pronasdum.cz na titulní straně kliknutím na banner Vzorové stanovy, nebo napište na info@pronasdum.cz.  Nebo přímo pod tímto odkazem:

OBJEDNÁVKA STANOV