Menu

Technická správa budov

aneb prevence je levnější

 

S hrdostí mohu říci, že jsem doposud prožil svá jednotlivá životní období v různých domech.

Mládí jsem strávil v rodném rodinném domku svých rodičů postaveném v roku 1924, pak jsem se přestěhoval do panelového výškového domu z let sedmdesátých se sedmdesáti dvěma bytovými jednotkami, následovalo několik let opět v domu panelovém, ale menších rozměrů, pouze čtrnáct bytových jednotek, který byl kolaudován na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých. Nyní žiji v domě pravda cihlovém, ale postaveném v roce 1906.

Nabyté zkušenosti mne snad opravňují k drobnému srovnání a zejména pak k poznání, že byť se jednalo o domy různých soustav a věků, mají mnohé společné a v principu potřebují to stejné!

Tedy prvně srovnání

Každý dům má svá pro a proti.

V rodinném domku nemusíte získávat souhlas spolubydlících v rámci jakékoliv aktivity související bezprostředně s Vaší stavbou. Nenechte se však mýlit, mnohé úpravy musíte realizovat až na základě souhlasu sousedů, a i to je mnohdy nadlidské úsilí.
Zásadní rozdíl je v ekonomické rovině. Na vše jste sami a ona taková opravy střechy u rodinného domku je mnohdy cenově srovnatelná s domem, kde žije více spolumajitelů, kteří se na danou akci složí, a tak zatíží svůj rodinný rozpočet výrazně méně, než jednotlivá domácnost. Rodinný dům nezbytně nutně potřebuje pravidelnou technickou správu

Bytový dům cihlové konstrukce se mnohdy řadí svojí kvalitou před domy panelové. Bohužel moje zkušenost je jiná, proto tento názor nesdílím. Je pravda, že mnohé úpravy v takovémto domě jsou jednodušší. Nejčastěji proklamované rozdíly v oblasti akustiky však nemohu potvrdit. Hluk od sousedů je v cihlovém domě stejný, či podobný, jako v domě panelovém. Značnou nevýhodou je způsob umístění technických rozvodů jako jsou rozvody vody, odpady a elektro instalace ve zdech domu.

Panelové bytové domy nesou svoji hlavní nevýhodu v oblasti bytových jader. Technologie tohoto prvku představují potenciální nebezpečí v několika rovinách. Je to hygienické hledisko a hlavně potenciální nebezpečí vzniku požáru. Materiál jader je na bázi umakartu (lisovaný papír, spojený syntetickými pryskyřicemi jako obalová část). Dřevěná kostra vyplněná polystyrenem dává tušit, že tento materiál je velmi dobře hořlavý s velmi nízkým bodem zapálení. Tento problém navíc umocňuje elektrický, poddimenzovaný rozvod z hliníku. Hliník má velmi špatnou vlastnost v podobě tak zvaného tečení za studena. Kvůli tomuto jevu postupně rostou přechodové odpory šroubovaných spojů, roste jejich zahřívání při průchodu proudu až do hodnot stejných, jako je zápalná hodnota okolního materiálu (jádra) a na „průšvih“ je tím zaděláno.

A jako druhé poznání

Společným jmenovatelem pro bytové domy všech konstrukcí jsou lidé. Mezilidské vztahy jsou nejnáročnějším společným „prvkem“. Tam, kde se k sobě lidé chovají slušně, a dovolím si říci normálně, se daří vše. Tam, kde jsou tyto vztahy ne úplně v pořádku, bývají mnohdy neřešitelné problémy. Problematice mezilidských vztahů a jejich pozitivnímu budování se budeme věnovat v rámci našich podzimních seminářů. Jedná se totiž o problematiku velmi rozsáhlou.

Druhým jednoznačně společným prvkem pro všechny domy, je jejich údržba a správa. Každý dům, potřebuje pravidelnou správu! Pod pojmem správa bytového domu si každý představí asi trochu něco jiného.

 

Ukázka špatného technického stavu budovy

 

Z osobních zkušeností v průběhu konání sympozií Jak to dělají jinde, jsem však nabyl dojmu, že většina z nás si pod tímto pojmem představuje ekonomiku a energetiku. Na co se zapomíná? Je to průběžná kontrola a správa domu v technické úrovni. Oblast, která je mnohdy nahrazována jednorázovými akcemi souvisejícími s obnovou a modernizací bytových domů. Musíme si však uvědomit, že výměnou oken, opravou střech, zateplením fasády a realizací ostatních jednorázových opatření, naše práce nekončí. Ona totiž začíná!Pokud chceme, aby vynaložené prostředky související s modernizací byly opravdu využity efektivně, musíme zahájit pravidelný technický servis domu. Je to stejné jako s automobilem. I když je úplně nový, chodíme do autoservisu, abychom hned v zárodku odstranili případné potenciální nedostatky. Platí totiž prověřené pravidlo:

 

„Prevence je levnější, než oprava zanedbaného stavu“

 

Plně si uvědomujeme, že práce, která souvisí s chodem domu, a která „visí“ na členech výborů, zabere obrovské množství úsilí a času. Je nám také jasné, že většina z nich není odborníkem ve stavebnictví.

Počátkem letošního roku jsme realizovali velké množství termovizních měření (Termosnímkování budov). Naše poznatky u domů po obnově, která proběhla před několika lety, ukazují, že provedené práce byly provedeny ve většině případů velmi dobře. Čas však nezastavíme a ten se opět neúprosně začíná do těchto domů „zakousávat‘.

Tento stav nás vedl ke službě, kterou nabízíme a pojmenovali jsme ji, Technická správa budov.

V rámci této služby realizujeme komplexní dozor nad technickým stavem budovy v průběhu času.

Provedeme detailní fyzickou vstupní prohlídku Vašeho domu, doslova od půdy po střechu. Zabezpečíme jasnou a prokazatelnou dokumentaci. Vytvoříme „technickou kartu domu“, do které zaznamenáme všechny zjištěné skutečnosti. Vysvětlíme srozumitelným způsobem, v jakém skutečném stavu a kondici, se váš dům nachází. Navrhneme a doporučíme další postup, včetně časových doporučení.

Cílem celého projektu je nastartování pravidelného technického servisu, který zabezpečíme jako pravidelnou službu každému, kdo má zájem o to, aby jeho dům, byl v dokonalé technické kondici co nejdéle, a aby potřebné finanční prostředky na technické udržování byly co nejmenší.

Součástí služby je pravidelný monitoring výjimečných povětrnostních událostí a v případě jejich výskytu kontrola potenciálních vzniklých poškození a doporučení jejich efektivního odstranění.

Tato služba je zpoplatněna. Cena je kalkulována jako součet ceny základní ve výši 4.000 + 50 Kč/b.j. (min. 4.880 Kč, max. 10.000 Kč vč. DPH) za 1 dům (1 vchod = 1 číslo popisné).

Pro přidružené členy Pro náš dům o. s. je cena snížena o 40 Kč/b.j.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte mailem na adresu: info@pronasdum.cz

Autor: PeN